Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Učenje naravoslovja v inkluzivnih oddelkih


Nosilci: docent dr. Plazar Janja


Učni načrt

IP2-izbirni-Naravoslovje.doc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino