Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Genetski vzroki motenj pri otrocih s posebnimi potrebami


Nosilci: docent dr. Plazar Janja


Učni načrt

IP2-Genetski-vzroki-motenj-pri OPP.docx

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino