programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

programi nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja slika

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja tako študijske programe za izpopolnjevanje (IZP) kot tudi programe profesionalnega usposabljanja (PPU).

Vsi IZP in PPU programi so vključeni v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

 

 

UP PEF ponuja naslednje študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:

- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,

- Pedagoško-andragoško izobraževanje.

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Z zakoni ali podzakonskimi akti so ti programi določeni kot eden od izobrazbenih pogojev za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja.

Kandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje dobijo v Službi za tržne dejavnosti in promocijo UP PEF pri Tini Vičič na tel. št. 031 634 017 vsak dan od 9. do 12. ure ter preko e-pošte na e-naslovu tina.vicic@pef.upr.si.

 

 

Poleg študijskih programov za izpopolnjevanje UP PEF ponuja tudi več programov profesionalnega usposabljanja, ki jih izvaja skladno z odobritvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ). Programi so prvenstveno namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev, zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja.

 

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino