programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

programi nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja slika

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja tako študijske programe za izpopolnjevanje (IZP) kot tudi programe profesionalnega usposabljanja (PPU).

Vsi IZP in PPU programi so vključeni v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

 

 

UP PEF ponuja naslednje študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:

- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,

- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine,

- Pedagoško-andragoško izobraževanje.

 

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (IZP PV)

Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje je program za izpopolnjevanje, ki omogoča diplomantom programov, ki izobražujejo za učitelje ter diplomantom drugih sorodnih študijskih programov, pridobiti kvalifikacije za zaposlitev v vrtcu.

Program obsega 60 kreditnih točk (KT), po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), in traja predvidoma eno študijsko leto.

 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ)

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

  

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (IZP ITA)

Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji povežejo z neposredno prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje.

Študijski program traja dve študijski leti in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

 

Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

Pedagoško-andragoško izobraževanje je izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah.

Program traja eno študijsko leto in obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

 

Kandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje dobijo tudi osebno v Službi za izobraževanje UP PEF ali na tel. št. 05 61 17 686 vsak dan od 9. do 12. ure ter preko e-pošte na e-naslovu lucka.gregoricbolje@pef.upr.si.

 

 

Poleg študijskih programov za izpopolnjevanje UP PEF v študijskem letu 2018/2019 ponuja več programov profesionalnega usposabljanja, ki so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja).

 

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino