osebne bibliografije

 

PRIPRAVA OSEBNE BIBLIOGRAFIJE

Navodila avtorjem

 

Knjižnica vodi osebno bibliografijo  zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Bibliografijo vodimo po veljavni zakonodaji in pravilih, ki veljajo za slovenske knjižnice. Za vnos gradiv uporabljamo veljavne šifrante iz sistema COBISS, kot jih je pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

(glej Tipologija,
dostopno na http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf,
Navodila za bibliografije).

Vlogo za vnos v osebno bibliografijo oddate v programu UNIS (Vloge in dokumenti, zavihek Bibliografski zapisi).

 

Osnova za vnos zapisov v osebno bibliografijo so primarni dokumenti (izvirni dokument - revija, monografija, zbornik, potrdilo o izvedenem avtorskem delu, ...). Tiskan dokument dostavite v Knjižnico UP FM IN UP PEF, dokument v elektronski obliki pa priložite k vlogi v UNIS.

 

 

 

Tanja Gregorič

Vodja Skupne knjižnice UP FM IN UP PEF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino