osebne bibliografije

 

PRIPRAVA OSEBNE BIBLIOGRAFIJE

Navodila avtorjem

 

Knjižnica vodi osebno bibliografijo  zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Bibliografijo vodimo po veljavni zakonodaji in pravilih, ki veljajo za slovenske knjižnice. Za vnos gradiv uporabljamo veljavne šifrante iz sistema COBISS, kot jih je pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

(glej Tipologija,
dostopno na http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf,
Navodila za bibliografije).

 

Zapis se vnaša po katalogizacijskih pravilih, ki veljajo v Sloveniji. Vnašajo se podatki o avtorju, naslov, podatki o izdaji, tiskarju, nakladi ...

 

Osnova za vnos zapisov v osebno bibliografijo so primarni dokumenti (originalen dokument), kadar gre za objavljena dela, ki so na voljo v knjižnicah. Kandidat, ki želi gradivo vključiti v osebno bibliografijo, mora za vpis zagotoviti en izvod gradiva, na katerem je razviden njegov avtorski prispevek.

 

Skupaj z izvodom gradiva avtor odda
"Predlog za vpis gradiva v osebno bibliografijo",
na katerega vpiše potrebne podatke, ki jih iz primarnega dokumenta/dela ni mogoče razbrati (predvsem obvezno predlaga tipologijo, vpiše ključne besede,…). Pri tem opozarjamo, da je treba vedno vpisati predlagane predmetne oznake (ključne besede) v jeziku dela, ki se vpisuje, kadar to ni slovenščina pa tudi v slovenščini.

 

Pri izvedenih delih avtor izpolni obrazec
"Predlog za vpis izvedenega dela v osebno bibliografijo"
in v polje 'Pojasnilo' vpisuje pojasnilo o izvedenem delu (npr. predavanje na konferenci v Ljubljani, podatki o konferenci), v polje podatki o izvedbi pa se vpisujejo podatki o kraju in času izvedbe dogodka, ki se vpisuje, in ne o kraju in času npr. konference.

 

Ob oddaji gradiva za vpis v osebno bibliografijo avtor upošteva sprejeto tipologijo dokumentov/del ter sprejeti način določanja te tipologije za posamezen prispevek.

 

Tanja Gregorič

Vodja Skupne knjižnice UP FM IN UP PEF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino