predstavitev

SKUPNA KNJIŽNICA UP FM IN UP PEF

 

Izposoja po naročilu v času razglašenih ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19: https://www.pef.upr.si/knjiznica/obvestila/)

 

Kontakti

izposoja@fm-kp.si ali knjiznica@fm-kp.si.

 

Vodja knjižnice

Strokovne sodelavke

 

PREDSTAVITEV SKUPNE KNJIŽNICE UP FM IN UP PEF

Knjižnica UP FM in UP PEF deluje kot skupna knjižnica obeh fakultet. Nahaja se v prostorih Fakultete za management Koper v pritličju stavbe. Knjižnica zagotavlja dostop do kakovostnega knjižničnega fonda, ki obsega dokumente in informacije za visokošolski študij in raziskovanje. Namenjena je učnemu osebju Univerze na Primorskem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, študentom vseh članic Univerze na Primorskem, odprta pa je tudi za širšo javnost.

Knjižnica opravlja bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko ter izobraževalno dejavnost, ki temelji na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske stroke. Poseben poudarek namenja izobraževanju uporabnikov za informacijske vire.

Knjižnica UP FM in UP PEF razpolaga z okoli 40.000 enotami knjižničnega gradiva s področij, ki jih pokrivajo programi obeh fakultet. Gradivo za izposojo je v prostem pristopu, serijske publikacije in referenčna zbirka ter diplomske, magistrske in doktorske naloge pa so na voljo za čitalniško uporabo. Za uporabnike izvaja tudi medknjižnično izposojo, ponuja pa tudi dostop do različnih podatkovnih zbirk na spletu.


NOVOST! ODDALJEN DOSTOP DO BAZ PODATKOV IN E-KNJIG

Oddaljen dostop (izven prostorov fakultete, od doma) je možen preko povezave https://remote.upr.si

EBRARY - dostop do elektronskih knjig ebrary

Elektronske knjige tudi v visokošolskem okolju postajajo vedno bolj pomemben informacijski vir in uporaba le-teh narašča iz leta v leto. Zato je poleg dostopa do številnih revij in člankov urejen tudi dostop do elektronskih knjig iz zbirke ebrary, do katerega lahko dostopate preko hiperpovezave:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprsi-ebooks/home.action?ebraryDocId=null

Uporabniki lahko e-knjige pregledujemo v spletnem okolju v uporabniškem vmesniku ebrary, lahko pa jih tudi prenesemo na svojo napravo. Brez časovne omejitve lahko uporabnik na svoje naprave prenese posamezna poglavja, celotne knjige pa si lahko izposodi - prenese na svojo napravo za omejen čas (do 10 e-knjig za obdobje 14 dni). Na tak način lahko e-knjige uporabljate brez dostopa do omrežja internet.

V poglavjih, ki si jih uporabnik prenese oz. shrani na svoj računalnik se nahaja orodna vrstica, ki omogoča interaktivnost v dokumentu: lahko uporabljate funkcijo označevanja pomembnejšega besedila (t.i. podčrtovanje), med branjem lahko dodajate svoje zaznamke (Create Note), če označite pojem v besedilu in izberete npr. funkcijo Define, se v posebnem oknu odpre Merriam Webster enciklopedija/slovar, kjer lahko preberete definicijo oz. pomen izbranega pojma. Prav tako lahko z označevanjem besedila uporabite tudi druge funkcije (označen pojem deluje kot ključna beseda, s funkcijo pa lahko iščete v internetu videe, fotografije, novice (CNN, BBC) ter celo sorodne oz. podobne publikacije v WorldCat-u (katalog 72.000 knjižnic v 170-tih državah).

Besedila, ki si jih prenesete na svojo napravo, lahko shranite v mapo (Folder) ali več različnih map, ki jih tudi sami poimenujete. V tem primeru boste lahko podčrtano besedilo z vašimi zaznamki tudi delili z drugimi uporabniki – to so seveda lahko tudi študenti. Pogoj za uporabo ebrary na tak način je, da ste prijavljeni preko IP naše fakultete oz. Univerze na Primorskem ter da si ustvarite svoj račun z uporabniškim imenom in geslom. Svoj račun si lahko ustvarijo tudi študenti, tako lahko z njimi delite poglavja iz elektronskih knjig, ki jih boste izbrali iz širokega nabora, v katerem boste seveda našli številne knjige, ki v slovenskih knjižnicah niso dostopne ter tako razširili in poglobili znanstveno raziskovalno delo. Registracija je enostavna in je opravljena v nekaj korakih: določitev uporabniškega imena in gesla po lastni želji, ponovna potrditev gesla, vpisati pa je treba tudi veljaven e-mail naslov, na katerega boste prejeli potrditev o registraciji.

 

IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV 

Hitrejše in lažje iskanje študijskega ter drugega gradiva zahteva nekaj spretnosti in znanja. Zato vam v knjižnici enkrat mesečno ponujamo izobraževalne delavnice, na katerih se boste naučili učinkovitega spopadanja:

·         s sistemom COBISS+

·         s storitvijo Moj Cobiss (Moja knjižnica)

·         z mobilno aplikacijo mCobiss in

 

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino