Predavanja strokovnjakov: Partnerstvo med šolo in starši

Datum: dne 24.11.2021

Kraj: Koper

Dogodek:


V novembru UP PEF nadaljuje s predavanji strokovnjakov, ki bodo odprli teme, ki so v današnjem času zelo aktualne. Vabljeni k udeležbi in prijavi na posamezni dogodek.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike, bosta tudi dogodka, ki sta predvidena v živo, potekala virtualno.

Gostujoči


_______________________________________________________________________

Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši

Martina Kovačič Kuzmič, dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (Pedagoška fakulteta UP)
24. november 2021 ob 18.00 (ZOOM)

prijava

Opis:  Vsakdanje izkušnje vse bolj pritrjujejo domnevi, da je za uspešen vzgojno-izobraževalni proces bistvenega pomena partnersko sodelovanje staršev in šole. Kot pravi Epstein (2001) še ni dolgo nazaj, ko je bila ločnica med vzgojno-izobraževalnimi dolžnostmi staršev in učiteljev povsem jasna. Starši so bili odgovorni za vzgojo otrok doma, učitelji pa so bili zadolženi za njihovo izobraževanje v šoli. Danes je slika drugačna. Izziv pa je oblikovati novo ustrezno strukturo odnosov in delitve odgovornosti, ki bi sledila tem spremembam. Partnerstvo med starši in šolo hkrati odpira tudi vrsto vprašanj. Na eni strani imamo šolo, s strukturirano obliko in pedagoško usposobljenim kadrom, na drugi strani pa starše, ki se med seboj razlikujejo po socialno-ekonomskih in kulturnih dejavnikih. To pomeni, da sodelovanje šole in staršev ne more potekati po enoznačnem modelu. Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino