ERASMUS

Mobilnost študentov
Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti: 

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da: 

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

Arhiv razpisov
Arhiv razpisov si lahko ogledate na tej povezavi

Obvestila in novosti Univerze na Primorskem

ŠTUDENT NA POTI - izkušnje/portreti slovenskih ERASMUS študentov
Erasmus izmenjava na Finskem- izkušnja študenta      
     Erasmus+ izkušnja: Janez gre na sever 2020
     Razpis turških štipendij za leto 2021
Scholarships for German language courses in Bavaria 2021 
     Vabilo na poletno šolo AAI - Academia Aestiva Internationalis
     Vabilo na mednarodni program "Expertise Network People and Society"
Scholarships for the internship program "Leaders for Future" in Berlin 2021
US Embassy Slovenia: Summer Economics Institute (SEI) 2021
Online Spring University 2021: "The Future of Europe? From Lockdown to Recovery."
Vabilo na konferenco "The European Universities Conference 2021"                                        Vabilo na poletno šolo "Antwerp Summer University 2021"
     Vabilo na dogodek "TAMK International - Eye on TAMK 2021 Online Week"
 

Kontakt za mobilnost študentov
Tina Vičič
erasmus@pef.upr.si
+386 (0) 31 634 017

_____________________________________________________________________

Mobilnost učiteljev in strokovnih sodelavcev 
Erasmus omogoča tudi izmenjave zaposlenih, in sicer mobilnost z namenom poučevanja (STA) ali izpopolnjevanja(STT). Izmenjave zaposlenih lahko trajajo najmanj 2 delovna dneva in največ 2 meseca. Pri izmenjavah z namenom poučevanja znaša minimalna delovna obveznost 8 ur predavanj za izmenjavo do enega tedna. Izmenjave se lahko udeležijo zaposleni, ki so v rednem delovnem razmerju na UP PEF.

Obrazci:
Program predavanj
Program usposabljanja
Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus

 
Arhiv razpisov
Arhiv razpisov si lahko ogledate na tej povezavi


Kontakt za mobilnost zaposlenih
Tina Kadunec
tina.kadunec@pef.upr.si
+386 (0) 5 66 31 267

 

Povezava do ESP (Erasmus Policy Statement)

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino