ERASMUS

Mobilnost študentov

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti


Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  v študijskem letu 2014/15 imajo tako možnost, da:

 

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

 

Praktično usposabljanje

Objave ponudb praktičnega usposabljanja

 

 

Obrazci:

Sporazum o praktičnem usposabljanju

Obrazec za priznavanje predmetov

Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus

 

Razpisi
Razpis programa Erasmus+ partnerske države KA107 za mobilnost študentov v Srbiji. Rok prijave: 30.11.2016

Arhiv razpisov
Arhiv razpisov si lahko ogledate na tej povezavi

 

Obvestila in novosti Univerze na Primorskem

 

ŠTUDENT NA POTI - izkušnje/portreti slovenskih ERASMUS študentov 

 

Mobilnost učiteljev in strokovnih sodelavcev 

Erasmus omogoča tudi izmenjave zaposlenih, in sicer mobilnost z namenom poučevanja (STA) ali izpopolnjevanja(STT). Izmenjave zaposlenih lahko trajajo najmanj 2 delovna dneva in največ 2 meseca. Pri izmenjavah z namenom poučevanja znaša minimalna delovna obveznost 8 ur predavanj za izmenjavo do enega tedna.
Izmenjave se lahko udeležijo zaposleni, ki so v rednem delovnem razmerju na UP PEF.

 

Obrazci:

Program predavanj

Program usposabljanja

Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus

 

Razpisi
RAZPIS ERASMUS+ zaposleni za leto 2017/2018 rok prijave do 4.12.2017

Arhiv razpisov
Arhiv razpisov si lahko ogledate na tej povezavi

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino