norveški finančni mehanizem

Program Slovenski štipendijski sklad EGP - NFM

 

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

 

V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

 

  • Pripravljalni obiski;
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu;
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju;
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu;
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

 

Več informacij o programu lahko najdete na spletni strani Nacionalne agencije CMEPIUS http://www.cmepius.si/

 

AKTUALNI RAZPISI ZA ŠTUDENTE:

Dodatni razpis Univerze na Primorskem EGP in NFM (Rok prijave: 18.5.2015)

 

AKTUALNI RAZPISI ZA ZAPOSLENE:

 Dodatni razpis Univerze na Primorskem EGP in NFM (Rok prijave: 18.5.2015)

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino