Razpis programa Erasmus+ za študijske izmenjave in praktično usposabljanje študentov v štud. letu 2014/2015. Rok prijave: 27. februar 2014

Razpis programa Erasmus+ 2014/2015 (rok prijave do 27. februarja 2014)

 

12.02.2013

 

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2014/2015  

 

Rok: 27. 2. 2014 

 

Univerza na Primorskem objavlja nov razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2014/2015.

 

Študenti oddate prijave najkasneje do 27. februarja 2014.

 

POMEMBNO: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PEF prejela do vključno 27. februarja 2014, ne glede na datum oddaje na pošto. V kolikor nameravate prijavo oddati zadnji dan v četrtek 27. februarja 2014, jo morate obvezno osebno dostavit v Službo za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF. Enako velja za poštne pošiljke, ki jih Pošta Slovenije ne dostavi v enem dnevu (npr. pošta iz tujine).

 

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+  v študijskem letu 2014/15 imajo tako možnost, da:

del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+, opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav, so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja, pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

Več informacij je na voljo v samem razpisu.

 

Besedilo razpisa

Prijavnica

Seznam tujih institucij 2014/2015

 

ERASMUS+ FINANČNA POMOČ

S tem, ko je študent izbran za mobilnost po tem razpisu, mu Erasmus+ finančna pomoč samodejno NE pripade. Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo nacionalna agencija CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) Univerzi na Primorskem (UP) odobrila sredstva. UP bo nadalje po razpisu izbrane študente obvestila glede možnosti dodelitve sredstev. Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima UP ali posamezna članica UP sklenjen Erasmus+ sporazum o izmenjavah. Seznam je sestavni del razpisa, in ga vsaka članica UP objavi skupaj z razpisom (gl. Priloga št. 1: Seznam partnerskih institucij).

Še posebej opozarjamo, da so zaradi novega programa obstoječi sporazumi programa Vseživljenjsko učenje /Erasmus v postopku obnove ali podpisa kot navedeno v opombah tabele Erasmus + partnerskih institucij.

 

 

POJASNILO GLEDE PRIZNAVANJA PRAKSE
Obveščamo vas, da se študenti UP PEF, ki izpolnjujete pogoje, lahko prijavite na Razpis Erasmus+ za namen opravljanja praktičnega usposabljanja, vendar te oblike opravljanja pedagoške prakse ne morete uveljavljati kot pedagoške prakse v okviru vpisanega študijskega programa in jo boste morali vseeno opravljati tudi v Sloveniji.

Izjema so le študenti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki jim UP PEF lahko prizna opravljeno andragoško prakso v tujini. 

 

INFORMATIVNI SESTANEK ZA ERASMUS+ MOBILNOST

Točen datum informativnega sestanka bo v kratkem objavljen. Predvidoma bo v ponedeljek 24. 2. 2014.

 

Nekaj izkušenj študentov z Erasmus izmenjavo si lahko preberete na spletni strani UP Turistice:

Izkušnje študentov

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino