Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov v 2014/2015. Rok: 27. februar 2014

 

Razpis programa Erasmus+ za mobilnost študentov v študijskem letu 2014/2015

Rok prijave: 27. 2. 2014

Univerza na Primorskem objavlja nov razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2014/2015.

Študenti oddate prijave najkasneje do 27. februarja 2014.


POMEMBNO: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PEF prejela do vključno 27. februarja 2014
, ne glede na datum oddaje na pošto. V kolikor nameravate prijavo oddati zadnji dan v četrtek 27. februarja 2014, jo morate obvezno osebno dostaviti v Službo za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF. Enako velja za poštne pošiljke, ki jih Pošta Slovenije ne dostavi v enem dnevu (npr. pošta iz tujine).

Izbrani študenti v okviru razpisa v okviru programa Erasmus+ imajo v študijskem letu 2014/2015 možnost, da:

  • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih država programa Erasmus+;
  • opravijo prakso v podjetju v eni od partnerskih držav;
  • so oproščeni stroškov šolnice v tujini;
  • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskimi sporazumom/Programom usposabljanja;
  • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Več informacij je na voljo v samem razpisu.

Besedilo razpisa
Prijavnica
Seznam tujih institucij 2014/2015
 


ERASMUS+ finančna pomoč
S tem, ko je študent izbran za mobilnost po tem razpisu, mu Erasmus+ finančna pomoč samodejno NE pripade. Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo nacionalna agencija CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) Univerzi na Primorskem (UP) odobrila sredstva. UP bo nadalje po razpisu izbrane študente obvestila glede možnosti dodelitve sredstev. Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancria stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima UP ali posamezna članica UP sklenjen Erasmus+ sporazum o izmenjavah. Seznam je sestavni del razpisa (glej seznam tujih institucij 2014/2015).

Še posebej opozarjamo, da so zaradi novega programa obstoječi sporazumi programa Vseživljenjsko učenje/Erasmus v postopku obnove ali podpisa kot je navedeno v opombah tabele Erasmus+ partnerskih institucij.


POJASNILO GLEDE PRIZNAVANJA PRAKSE

Obveščamo vas, da se študenti UP PEF, ki izpolnjujete pogoje, lahko prijavite na Razpis Erasmus+ za namen opravljanja praktičnega usposabljanja, vendar te oblike opravljanja pedagoške praske ne morete uveljavljati kot pedagoške prakse v okviru vpisanega študijskega programa in jo boste morali vseeeno opravljati tudi v Sloveniji.
Izjema so le študenti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki jim UP PEF lahko prizna opravljeno andragoško prakso v tujini.


INFORMATIVNI SESTANEK ZA ERASMUS+ MOBILNOST

Informativni sestanek bo v ponedeljek, 24. 2. 2014 ob 15.00, v predavalnici 1 na UP PEF.

Nekaj izkušenj študentov z Erasmus izmenjavo si lahko preberete na spletni strani UP FTŠ Turistice:Izkušnje študentov

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Erasmus koordinatorja Marka Gavriloskega (po elektronski pošti: marko.gavriloski@pef.upr.si ali po telefonu 05 61 17 685 ali osebno v pisarni Službe za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje).


Objava razpisa na spletni strani UP

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino