RAZPIS Univerze na Primorskem EGP in NFM – ŠTUDENTI

ROK PRIJAVE: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PREJELA do vključno 24.10.2014 do 14. ure. Za podrobnosti glejte Razpis.

SPREMNA POJASNILA K RAZPISU

Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.
 
Program omogoča učno mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

- omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja v drugih evropskih državah;

- spodbujati sodelovanje med organizacijami in bogatitev izobraževalnega okolja organizacij gostiteljic;

- prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

 

Študenti se lahko udeležijo mobilnosti v sodelujočih državah: Norveška, Islandija ali Liechtenstein.

 

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na praktičnemu usposabljanju v okviru programa EGP in NFM imajo tako možnost, da:

 

•opravijo prakso v podjetju v eni od teh drža;

•se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Programom usposabljanja;

•pridobijo finančno pomoč v okviru programa EGP in NFM.

 

Pomembno se je zavedati, da program sofinancira stroške mobilnosti v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Datoteke za prenos:

Prijavnica

Besedilo razpisa

 

Objava razpisa na spletni strani UP

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino