RAZPIS Univerze na Primorskem EGP in NFM – ZAPOSLENI

ROK PRIJAVE: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PREJELA do vključno 24.10.2014 do 14. ure. Za podrobnosti glejte Razpis.

SPREMNA POJASNILA K RAZPISU

Program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.
 
Program omogoča učno mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

- omogočiti študentom, da pridobijo izobraževalne, jezikovne in kulturne koristi iz izkušnje učenja v drugih evropskih državah;

- spodbujati sodelovanje med organizacijami in bogatitev izobraževalnega okolja organizacij gostiteljic;

- prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

 

Zaposleni se lahko udeležijo mobilnosti v sodelujočih državah: Norveška, Islandija ali Liechtenstein.

Za namen usposabljanja lahko mobilnost poteka tudi v okviru sodelovanja na konferenci, seminarju, delavnici ali drugem usposabljanju.

 

Datoteke za prenos:

Prijavnica NFM

Program predavanj

Program usposabljanja

Besedilo razpisa

Seznam partnerskih institucij

 

Objava razpisa na spletni strani UP

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino