RAZPIS ERASMUS+ zaposleni

RAZPIS Univerze na Primorskem ERASMUS+ (ZAPOSLENI)

ROK PREJEMA PRIJAVE: Veljavne bodo le prijave, ki jih bo UP PREJELA do vključno 12.11.2014 do 14. ure.

Prijave za poučevanje oddajo kandidati na fakulteti.

Prijave za usposabljanje oddajo kandidati na rektoratu.

Za podrobnosti glejte Razpis.

Dodatne informacije: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=229

Priloge:

Besedilo razpisa poučevanje

Besedilo razpisa usposabljanje

Seznam Erasmus+ bilateralnih sporazumov za izmenjave zaposlednih z namenom poučevanja

Seznam Erasmus+ bilateralnih sporazumov za izmenjave zaposlednih z namenom usposabljanja

Prijavnica

Sporazum za mobilnost POUČEVANJE

Sporazum za mobilnost USPOSABLJANJE

 

Podrobnejše informacije o pogojih in možnostih za izmenjave lahko kandidati dobijo pri Erasmus+ koordinatorju Kristjanu Hrvatinu (kristjan.hrvatin@pef.upr.si).

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino