programi profesionalnega usposabljanja


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) predstavljajo vez med visokošolskimi učitelji UP PEF in pedagoškimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Programi so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.

____________________________________________________________________________

V študijskem letu 2017/2018 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja naslednja programa:

Ime programaObdobje izvedbe (predvideni*)Število ur izvedbeKoordinator programaSofinancirana in nesofinancirana vrednost v eur
Doživljanje glasbe in izražanje doživetij1. 2. 2018-31. 3. 20188prof. dr. Bogdana Borota
Inovativni pristopi pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu3. 3. 20188doc. dr. Iztok Retar

NAVODILA ZA PRIJAVO NA PPU:

Strokovne delavce morajo na PPU prijaviti ravnatelji vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer so zaposleni, in sicer preko spletne aplikacije KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2017/2018.

Katalog z vsemi objavljenimi programi je dostopen na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx.

Bistvena novost prenovljene aplikacije je uvedba izključno elektronske prijave. Aplikacija deluje v vseh brskalnikih in je dostopna vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Namenjena je prijavljanju in odjavljanju strokovnih delavcev v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so objavljeni katalogu.

Postopek prijave preko spletne aplikacije KATIS:

1. strokovnega delavca na izbrano izobraževanje prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s strani ministrstva)

ali

2. strokovni delavec se prijavi sam, in sicer tako, da mu ravnatelj dodeli geslo (v rubriki »Udeleženci« s klikom na gumb »Zgeneriraj geslo«; geslo bo poslano na elektronski naslov, ki je naveden v podatkih o udeležencu) ali na e-naslov katis.mizs@gov.si strokovni delavec pošlje prošnjo za dodelitev gesla za vstop v spletno aplikacijo KATIS.

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino