center za umetnost in oblikovanje


Glede na potrebe po nadaljnji širitvi delovanja UP PEF na umetniškem področju, je na fakulteti s 1. aprilom 2017 začel delovati Center za umetnost in oblikovanje UP PEF (CUO UP PEF). Za predstojnico centra je bila imenovana prodekanja za umetniško delo dr. Tomaž Grušovnik.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino