Izobraževanja za vzgojitelje in učitelje v vrtcih in šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem

UP PEF na podlagi načrta stalnega strokovnega izpopolnjevanja za šolnike 2016-2019 v okviru Zakona Dobra šola, ki ga je izdajo Ministrstvo za šolstvo Republike Italije (PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019, LA BUONA SCUOLA, MIUR), vzgojiteljem in učiteljem ponuja osem modulov:

  • Splošni izobraževalni modul (pedagogika, sodobni učni pristopi, socialna pedagogika, specialna pedagogika);
  • Digitalizacija (IKT gradivo, IKT etika, IKT tabla);
  • Preverjanje in ocenjevanje (matematika, slovenščina, angleščina);
  • Učni pristopi pri pouku slovenščine na nižji srednji šoli;
  • Jezik v matematiki na osnovni šoli;
  • Predšolska matematika;
  • Slovenščina kot JT/J2 v OŠ v Italiji in medpredmetna povezava (književnost, jezik, umetnost, glasba);
  • Slovenščina kot JT/J2 v predšolski dobi (govorna vzgoja, književna in knjižna vzgoja, predopismenjevanje);
  • Film, lutke , gledališče (tehnike, praktična uporaba, priprava predstave).

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino