Katalog ponudbe CVZU UP PEF 2017/2018


Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) tudi v študijskem letu 2017/2018 različnim ciljnim skupinam ponuja izobraževanja, na katere se lahko prijavi
- posameznik ali
- vzgojno-izobraževalni zavod.

Po enoletnem delovanju je CVŽU UP PEF zbral teme, za katere so bile določene ciljne skupine najbolj zainteresirane, in sicer v obliki:
- različnih izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),
- Programov profesionalnega usposabljanja in Študijski programi za izpopolnjevanje ter
- »ABC« delavnic za učence, dijake in študente.

Ponudba izobraževanj je razdeljena na naslednje sklope:
- inkluzija,
- gibanje,
- matematika,
- naravoslovje,
- posebne teme,
- uporaba različnih didaktičnih strategij po predmetnih področjih.

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2017/2018

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino