Seminar: Preverjanje in ocenjevanje matematike za razredni pouk

področje izobraževanja: Usposabljanje učiteljev razrednega pouka matematike za preverjanje in ocenjevane znanja pri matematiki

izvajalka: izr. prof. Amalija Žakelj
ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi (razredni učitelji v osnovnih šolah)
termina: 28. februar in 14. marec 2018
trajanje 8 ur (od 16.00 do 20.00)
potrdilo možnost za napredovanje: za 0,5 točke
lokacija: na sedežu UP PEF, predavalnica P4 (II. nadstropje)
cena 20,00 EUR + DDV (za min. 30 udeležencev)
prijava: do 23. februarja 2018
prijavnica: https://goo.gl/Ep246z

cilj izobraževanja: Udeleženci spoznajo:

  • pomen taksonomij za preverjaje in ocenjevanje znanja;
  • Gagnejevo klasifikacijo znanja;
  • stopnjevanje nalog po taksonomskih ravneh;
  • sestavo pisnega preizkusa znanja;
  • mrežni diagram za načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja (cilji, vsebine, taksonomske ravni, standardi znanja);
  • kriterije za preverjaje in ocenjevaje znanja;
  • uravnoteženost posameznih taksonomskih ravni znanja znotraj preizkusa;
  • raznolikost nalog:
  • načelo postopnosti;
  • kvalitativno in kvantitativno analizo pisnega preizkusa.

Udeleženci bodo ob lastni udeležbi sestavili primere preizkusov znanja za matematiko.

obveznost: Udeleženci naj na srečanje prinesejo učni načrt za matematiko za osnovno šolo in en primer lastnega pisnega preizkusa za matematiko.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino