Delavnica: Inovativno zgodnje gibalno poučevanje

področje izobraževanja: Interaktivna delavnica s poudarkom na predstavitvi teoretičnih in praktičnih didaktičnih strategij ter inovativnih učnih postopkov pri zgodnjem gibalnem poučevanju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu.

izvajalec: doc. dr. Iztok Retar, prof. športne vzgoje
ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi (vzgojitelji v vrtcih in razredni učitelji v osnovnih šolah)
predlagani termini: 27. januar, 10., 17., 24. februar, 24., 31. marec, 7., 28. april, 12. april in sobote v oktobru in novembru 2018.

V mali telovadnici OŠ Koper se bo za posameznike izobraževanje izvedlo 24. marca 2018.
trajanje: 8 ur
potrdilo možnost za napredovanje: za 0,5 točke
lokacija: na sedežu naročnika ali v OŠ Koper
cena: 590,00 EUR + DDV (za zavod) oz. 25,00 EUR + DDV (za min. 30 udeležencev do maks. 35)
prijavnica: https://goo.gl/dB7FWa

cilj izobraževanja: Cilj delavnice je spodbuditi ustvarjalnost vzgojiteljev in učiteljev pri iskanju izboljšav pri zgodnjem gibalnem učenju predšolskih otrok. Za učinkovito razvijanje gibalne kompetentnosti je namreč zelo pomemben tudi inovativen pristop, smotrn postopek in kakovosten proces odzivnega usklajevanja ključnih dejavnikov poučevanja. Tako zasnovano in izvedeno poučevanje omogoča še bolj učinkovito uresničevanje ciljev v vseh funkcijah procesa gibalnega učenja: načrtovanja, organiziranja, izvajanja in nadziranja. S programom udeležence seznanjamo z inovativnimi učnimi strategijami, konkretnimi pristopi in postopki ter gibalnimi igrami in izvirnimi učnimi pripomočki. Program je zasnovan iz teoretičnega proučevanja kineziologije-prenosa teorije v prakso in neposredne izvedbe številnih primerov dobre prakse.

program:
- 9.00 do 11.00: Inovativne strategije pri gibalnem učenju učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu. Predavanje v učilnici ali telovadnici.
- 11.00 do 11.30: Odmor za kavo in klepet
- 11.30 do 13.00: Praktični prikaz in simulacija uporabe inovativnih učnih strategij na področju razvijanja gibalnih sposobnosti: ravnotežja, moči, hitrosti ter natančnosti. Delavnica v telovadnici ali igralnici.
- 13.00 do 13.30: Odmor za malico
- 13.30 do 15.00: Praktični prikaz in simulacija uporabe inovativnih učnih strategij na področju razvijanja gibalnih sposobnosti:koordinacija, gibljivost in vzdržljivost. Delavnica v telovadnici ali igralnici.
- 15.00 do 15.30: Odmor za kavo in klepet
- 15.30 do 17.00: Praktični prikaz in simulacija uporabe inovativnih didaktičnih pripomočkov in didaktičnih gibalnih iger za učinkovito razvijanje gibalnih sposobnosti ter gibalne kompetentnosti. Delavnica v telovadnici ali igralnici.
- 17.00 do 17.30: Zaključek s strokovno razpravo in izmenjavo mnenj.

obveznost in pogoji
Sposobnost in pripravljenost za aktivno športno/gibalno sodelovanje v praktičnem delu programa-delavnici. Obvezna športna oprema in obutev ter voda s prigrizk.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino