Vloga nacionalne poklicne kvalifikacije ter priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja


UP PEF v okviru Alumni kluba UP PEF pod okriljem Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF vabi na  predstavitev zaključnega dela mag. prog. andr. Kristine Klecin VLOGA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE TER PRIZNAVANJE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA IZBRANEM ZAVODU v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 16. uri v predavalnici P6 (II. nadst. UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Predstavitev nominiranega zaključnega dela za priznanje »Študentska nagrada Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« za študijsko leto 2017/2018 bo potekala v okviru predmeta Komparativna andragogika nosilke prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec za študente magistrskega študijskega programa druge stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere.

_______________________________________________________________________

Avtorica zaključnega dela je s poglobljenim študijskim pristopom, ki vključuje izbirno raziskavo in teoretično analizo, lotila aktualne problematike nacionalne poklicne kvalifikacije (NKP) oz. problema hitrega prilagajanja znanj in kompetenc na trgu dela ter formalnega priznavanja izobrazbe na osnovi s prakso pridobljenih znanj in kompetenc. Avtorica ugotavlja, da NPK predstavlja dober instrument pridobivanja znanj in še posebej poklicnega standarda na področjih, ki jih redni izobraževalni sistem v praksi ne zagotavlja.

Celotno magistrsko delo je objavljeno TUKAJ.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino