Izobraževanje o medkulturnih didaktičnih strategijah v čezmejnem prostoru projekta EDUKA2

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF vabi na izobraževanje o medkulturnih didaktičnih strategijah v čezmejnem prostoru projekta EDUKA2, ki je bilo pripravljeno v okviru projekta EDUKA2-Čezmejno upravljanje izobraževanja; projekt je sofinanciran v okviru Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izobraževanje omogoča prenos znanj in diseminacijo didaktičnih modelov, ki smo jih izdelali v sklopu mreže za čezmejno sodelovanje EDUKA2. Mrežo sestavlja 31 šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti; v tej mreži deluje 16 delovnih skupin z več kot 60 učitelji in raziskovalci.

Izobraževanje bo potekalo v mesecu februarju in marcu 2019 v Kopru, Tolminu in Renčah ter je namenjeno vsem zainteresiranim učiteljem in pedagoškim delavcem. Udeležba je brezplačna. Udeleženci bodo ob zaključku prejeli potrdilo o udeležbi.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI. Partnerji projekta so: INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so Deželni šolski urad dežele Furlanije - Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije - Julijske krajine.

__________________________________________________________________

Program  

Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi12 . 2. 201915.00-19.00Koperv slovenščini
Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi7. 3. 201915.00-19.00Koperv italijanščini
Izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja7. 3. 201910.00-14.00Tolminv slovenščini
Izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja14. 3. 201916.00-20.00Renčev slovenščini
Izobraževanje o didaktiki jezikov v stiku za poučevanje sosedskih jezikov21. 2. 201915.00-19.00Koperv slovenščini in italijanščini
Izobraževanje o didaktiki italijanskega jezika za učitelje šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji11. in 17. 4. 201915.00-20.00Koperv italijanščini

Celoten program v slovenskem jeziku
Celoten program v italijanskem jeziku
 

Elektronska prijava poteka do zapolnitev mest (https://goo.gl/forms/6ultaoRX0mvN3WVv1). __________________________________________________________________

Dodatne informacije

Center za vseživljenjsko učenje
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
cvzu@pef.upr.si
00386 5 66 31 256

EDUKA2
eduka2@slori.org
0039 040 636663

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino