Usposabljanje učiteljev matematike: učenci z učnimi težavami

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu organiziramo usposabljanje "Usposabljanje učiteljev razrednega/predmetnega pouka matematike za izvajanje ukrepov pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki".
___________________________________________________________________________

Udeleženci bodo spoznali vzroke učne (ne)uspešnosti učencev z učnimi težavami pri matematiki, značilnosti in prepoznavanje/odkrivanje učencev z učnimi težavami pri matematiki, ukrepe pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki. Poseben poudarek bo na dejavnostih in učnih pripomočkih za pomoč učencem z učnimi težavami pri matematiki. Udeleženci bodo ob lastni udeležbi sestavili primere dejavnosti in učne pripomočke za pomoč učencem z učnimi težavami pri matematiki.
___________________________________________________________________________

Izvajalka: izr. prof. dr. Amalija Žakelj
Ciljna skupina: učitelji na razredni stopnji in učitelji matematike na predmetni stopnji
Termin: 12. april 2019 (8 ur) in 13. april 2019 (8 ur)
Trajanje: 16 ur (2 x 8 ur) Lokacija: UP PEF
Cena: 110 EUR v DDV
Prijava do: 5. 4. 2019
Prijavnica: https://goo.gl/forms/EJMpUXswGkaEYTzg2

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino