PPU: Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili – medpodročno povezovanje". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________________________________

Izvajalke:  doc. dr. Barbara Baloh, Petra Furlan, asist., Giuliana Jelovčan, pred., Bojana Kralj, pred.
Ciljna skupina: učitelji (1. triletje), vzgojitelji
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 7. in 28. 3. 2020
Trajanje: 8.30-16.30
Lokacija: UP PEF      
Prijava: Katis do 24. januarja 2020
Cena: 64,05 EUR (VIZ) in 142,33 EUR (ostali)

__________________________________________________________________________

Opis: Seminar bo skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja povezoval cilje predmetnih in kurikularnih področjih jezik, gibanje, glasba in naravo. Udeleženci bodo usvojili didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidnega zaznavanja, grafomotorike, slušnega zaznavanja v povezavi z glasbo. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino