PPU: Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju


Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________________________________

Izvajalki: dr. Lea Kozel
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 1. februar 2020
Trajanje: 8 ur
Lokacija: UP PEF      
Prijava: Katis
Cena: 10,92 EUR (VIZ) in 24,26 EUR (ostali)

__________________________________________________________________________

Opis: Predstavljene bodo aktivne metode dela pri seznanjanju otrok z matematiko v predšolskem obdobju. Potekale bodo tudi delavnice za vse štiri matematične teme (logika in jezik, aritmetika, geometrija z merjenjem, obdelava podatkov), na podlagi katerih se lahko matematiko obravnava že v 1. starostnem obdobju ter da lahko abstraktne matematične koncepte vpeljujemo na konkretnem nivoju.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino