PPU: Načrtovanje matematičnega pisnega ocenjevanja znanja in njegovo vrednotenje v 1. triletju osnovne šole


Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Načrtovanje matematičnega pisnega ocenjevanja znanja in njegovo vrednotenje v 1. triletju osnovne šole". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________________________________

Izvajalec:  dr. Sanela Mešinovič, viš. pred., dr. Lea Kozel, viš. pred.
Ciljna skupina: učitelji 1. triletja osnovne šole
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 13. in 20. januar 2020
Trajanje: 10 ur (v dveh delih, popoldan)
Lokacija: UP PEF      
Prijava: Katis
Cena: 10,92 EUR (VIZ) in 24,26 EUR (ostali)

 __________________________________________________________________________

Opis: Udeležencem bodo predstavljene temeljne vsebine, ki so opredeljene v Učnem načrtu za matematiko, katere so v prvih treh razredih obvezujoče, da jih otroci obvladajo na različnih taksonomskih ravneh upoštevajoč Gagnejevo taksonomijo. Izobraževanje temelji na predstavitvi kvalitetne izdelave pisnega ocenjevanja znanja in analizi le-tega pri matematiki, v okviru katerega bodo udeleženci s pomočjo osnovnih računalniških programov (word, excel) izdelali kvalitetno pisno ocenjevanje znanja, ki ne bo temeljilo samo na vsebinski, ampak tudi na oblikovni ravni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino