PPU: Ocenjevanje otroških likovnih del

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira tudi seminar "Ocenjevanje otroških likovnih del". Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.

__________________________________________________________________________

Izvajalec: doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 9. in 23. 11. 2019 od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00
Trajanje: 16 ur (dve soboti)
Lokacija: UP PEF      
Prijava: Katis do 21. oktobra 2019
Cena: 44,75 EUR

__________________________________________________________________________

Opis: S ponujeno vsebino želimo strokovni kader seznaniti s konkretnimi primeri, ki bodo pomagali odpraviti nejasnosti, ki se pojavljajo pri načrtovanju likovnih nalog, analizi ter ocenjevanju likovnih del.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino