PPU: Lutke v igralnici in razredu

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja.
V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira seminar "Lutke v igralnici in razredu«. Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.
______________________________________________________
Izvajalec: Jelena Sitar Cvetko, pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji, učitelji
Število udeležencev: maks. 25
Termin: 7. 1. 2021 (4 ure) in 14. 1. 2021 (4 ure)
Trajanje: 8 ur (v dveh delih)
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 31. 12. 2020
Katis: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
Cena: 43,80 EUR z DDV (VIZ)
______________________________________________________
Opis: Lutka je lahko vzgojiteljeva pomočnica, ustvarjalni izziv ali učni pripomoček. Kaj od tega boste izbrali? Morda kar vse? Lutka pomaga vzgojitelju in učitelju do učinkovitejšega dela z otroki, sproščenega vzdušja in večje povezanosti. Gledališče pomeni svet. Skupaj z učenci spoznavamo ta svet s pomočjo ustvarjanja, vživljanja in razvijanja empatije, ki jo bodo lutke, ki omogočajo posredno komunikacijo med udeleženimi v njej. Lutke bodo izdelane iz odpadnega materiala, ki mu dajemo še enomožnost in novo funkcijo v smislu trajnostnega razvoja in ponovne uporabe.
______________________________________________________
Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino