PPU: Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju - prestavljeno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja.
V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira seminar "Aktivne metode spoznavanja matematike v predšolskem obdobju«.
Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.
______________________________________________________
Izvajalec: dr. Lea Kozel, viš. pred.
Ciljna skupina: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 9. 1. 2021
Trajanje: 8 ur
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 31. 12. 2020
Katis: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
Cena: 18,12 EUR z DDV (VIZ)
______________________________________________________
Opis: S predstavitvijo teoretičnih izhodišč nekaterih matematičnih tem bodo udeleženci utrdili, ponovili ali na novo usvojili določene teoretične pojme in zakonitosti, ki so nujne, da lahko s predšolskimi otroki usvajamo matematične vsebine. Aktivno sodelovanje udeležencev med delavnicami bo prispevalo k temu, da bodo udeleženci pridobili izkušnje glede načina dela s predšolskimi otroki in jim dalo možnost, da bodo matematične koncepte ustrezno razvijali z otroki v predšolskem obdobju.
Cilji programi:
- predstavitev matematičnih vsebin, ki so primerne za predšolskega otroka;
- predstavitev aktivnih metod dela pri seznanjanju otrok z matematiko v predšolskem obdobju.
______________________________________________________
Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino