PPU: Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja.
V letošnjem letu v okviru Programov profesionalnega izobraževanja preko KATIS-a organizira seminar "Izobraževalna tehnologija za raznolikost učnih metod in oblik, sprotno in končno preverjanje ter individualizacijo«.
Vsem udeležencem bodo izdana potrdila, ki se jih lahko uveljavlja pri napredovanjih.
______________________________________________________
Izvajalec: prof. dr. Andreja Istenič Starčič
Ciljna skupina: učitelji v osnovni šoli
Število udeležencev: maks. 30
Termin: 30. 1. 2021 in 6. 2. 2021
Trajanje: 16 ur (v dveh delih)
Lokacija: UP PEF
Prijava: Katis do 22. 1. 2021
Katis: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx
Cena: 5,99 EUR z DDV (VIZ)
______________________________________________________
Opis: Udeleženci bodo ozavestili svoje znanje o izobraževalni tehnologiji in njeni uporabi v razredu za interaktivne dejavnosti in za povezovanje učenja v različnih kontekstih. Cilji programa:
- načrtovati, poučevati, reflektirati in evalvirati ob podpori izobraževalne tehnologije;
- spoznati kako izbirati in prilagajati učne metode, digitalne vire in izobraževalno tehnologijo;
- spoznati oblike in orodja za interaktivne dejavnosti v razredu in v razširjenem učnem okolju (povezovanje šolskega in domačega dela);
- razvoj digitalne pismenosti sodelovanje in komunikacijo učencev v digitalnem okolju;
- oblikovanje dveh priprav za vpeljavo načrtovanih sprememb v razredu;
avdio in video refleksija.
______________________________________________________
Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino