Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) tudi v študijskem letu 2020/2021 različnim ciljnim skupinam ponuja izobraževanja, na katere se lahko prijavi

- posameznik ali

- vzgojno-izobraževalni zavod.

Po enoletnem delovanju je CVŽU UP PEF zbral teme, za katere so bile določene ciljne skupine najbolj zainteresirane, in sicer v obliki:

- različnih izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),

- Programov profesionalnega usposabljanja in Študijski programi za izpopolnjevanje ter

- »ABC« delavnic za učence, dijake in študente.

__________________________________________________________________________

Katalog CVŽU UP PEF 2020/2021
Elektronska prijava na izobraževanja: 
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino