CVŽU UP PEF: Vloga mediacije v šoli

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Vloga mediacije v šoli«. ____________________________________________________

Izvajalci: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred. in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: učitelji in strokovni delavci v OŠ
Termin: 20. 1. 2021 ob 17. uri 
Trajanje: 2 pedagoški uri
Lokacija: na sedežu UP PEF ali preko ZOOM-a
Cena: brez kotizacije
Št. maks udeležencev: 50
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU
Prijava: cvzu@pef.upr.si
____________________________________________________

Opis: V šolskem prostoru nemalokrat prihaja do konfliktov in sporov, ki so tudi sicer sestavni del življenja. Uporabo in poučevanje metod njihovega razreševanja in obvladovanja lahko tako razumemo kot enega izmed bistvenih nalog šole, ki pripravlja učence na samostojno življenje. Za reševanje sporov in konfliktov se tudi na šolskem polju čedalje pogosteje poseže po metodi mediacije, ki posledično počasi spreminja tudi šolsko kulturo in šolsko klimo ter počasi gradi novo kulturo odnosov. Na predavanju bosta izvajalki predstavili mediacijo, kot metodo reševanja sporov, in njeno vlogo v šolskem prostoru. Udeleženci se bodo tudi seznanili z rezultati raziskave o prisotnosti mediacije na šolskem polju na štirih izbranih osnovnih šolah v slovenski Obalni regiji, pri čemer bo poudarek na tem, kako se lahko pristope, tehnike in načela mediacije vključuje v sodobne vzgojno-izobraževalne procese v šoli. Predavanje bo vključevalo interaktivne vaje in prikaz praktičnih primerov. Potekala bo tudi razprava o vlogi šole pri procesu oblikovanja nove kulture odnosov ter umeščenosti mediacije in njenih možnosti za nadaljnjo pronicanje v vzgojno-izobraževalni proces s ciljem postati njegov sestavni del.
______________________________________________________
Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/.../center_za.../predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino