CVŽU UP PEF: Vidna spodbuda kot izhodišče za pripovedovanje (umetnostnega in neumetnostnega besedila) - prestavljeno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Vidna spodbuda kot izhodišče za pripovedovanje (umetnostnega in neumetnostnega besedila)«.
______________________________________________________

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka
Termin: marec/april 2021                                                    
Trajanje: 16 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR (ostali) z DDV
Št. min udeležencev: 30
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU  
Prijava: cvzu@pef.upr.si
______________________________________________________

Opis: Vidne spodbude, na katerih se dogaja nekaj nevsakdanjega, nepričakovanega, ki so čustveno močne, ki prikazujejo nekaj več kot le potek te ali one dejavnosti, so za razvijanje pripovedovalne sheme zelo ustrezne. Na podlagi vizualne spodbude lahko posameznik v lastno pripoved vnaša več elementov dinamizacije, s katerimi ustvarja zgodbeno napetost. Slikovni znaki predstavljajo kraj/čas dogajanja, osebe in njihova razpoloženja z likovnimi elementi, kot so linija, barva, svetloba, sence, oblike, struktura ter kompozicija. Funkcija besed pa se uresničuje v pripovedovanju zgodbe s konvencionalnimi znaki, na linearni način, tj. od leve proti desni. Razvijamo lahko likovno naracijo brez ali s časovnimi preskoki.
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino