CVŽU UP PEF: Opismenjevanje skozi risbo in glasove - prestavljeno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Opismenjevanje skozi risbo in glasove«.
______________________________________________________

Izvajalci: doc. dr. Barbara Baloh; doc. dr. Eda Birsa
Ciljna skupina: vzgojitelji
Termin: marec/april 2021                                                    
Trajanje: 16 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 95,00 EUR (VIZ) in 190,00 EUR (ostali) z DDV 
Št. min udeležencev: 30     
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU  
Prijava: cvzu@pef.upr.si
______________________________________________________

Opis: Likovne umetnosti in jezika se učimo na enak način, skozi proces vidnega zaznavanja in ustvarjanja ter branja in pisanja. Pri tem sta otroku v veliko oporo razviti vizualna pismenost in sposobnost vidnega razlikovanja, ki sta tesno povezani z razvojem pozornosti. V teh procesih se likovne in jezikovne dejavnosti vzajemno prepletajo in  dopolnjujejo. Otroku nudijo bogato učno okolje in kakovostne spodbude za likovni in jezikovni razvoj in ustvarjalnost. Skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in opismenjevalne dejavnosti) bodo povezovani cilji predmetnih in kurikularnih področij jezika in likovne umetnosti. Udeleženci bodo usvojili didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidno zaznavanja tudi v povezavi z analizo likovnih del na splošno, preko likovnih del umetnikov, grafomotoriko tudi v povezavi s pisnimi in likovnimi znaki (črte, različne vrste pisal, podlag..in eksperimentiranje z njimi), slušno zaznavanje in pripovedovanje. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi primeri povezovanja jezika in likovne umetnosti. Z udeleženci bomo izvedli praktične dejavnosti v povezavi z omenjeno tematiko, in sicer kot izkustveno učenje (praktično delo),  sodelovalno učenje, individualno delo za doseganje ciljev medpredmetnega povezovanja.
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino