CVŽU UP PEF: Pevski glas seže v deveto vas - prestavljeno

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Pevski glas seže v deveto vas«.
______________________________________________________

Izvajalci: prof. dr. Bogdana Borota; Andreja Štucin Cergol, pred.
Ciljna skupina: učitelji, vzgojitelji
Termin: 2. 2. 2021                                             
Trajanje: 4 ur
Lokacija: UP PEF ali po dogovoru na izbranem VIZ
Cena: 168,00 EUR z DDV 
Št. min udeležencev: 30     
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU  
Prijava: cvzu@pef.upr.si
______________________________________________________

Opis: Pevski glas je za otroka pomembno izrazno sredstvo, s katerim ustvarja, poustvarja in raziskuje. Razvoj pevskega glasu ni samo po sebi umeven. Spretnosti petja razvijamo in negujemo celo življenje, še posebej pa v zgodnjem obdobju. Napredek v razvoju pevskega glasu opazimo v enakomernem izdihu, glasovnem obsegu, petju dolgih vokalov, jasni dikciji in izenačitvi barve v različnih pevskih registrih. Skozi igro in glasbene dejavnosti otroku lahko prizgojimo tudi zdravo rabo glasu in občutljivost za interpretacijo. Zato je namen delavnice preizkusite izbrane pevko-tehnične vaje ter načrtovati in izvesti didaktične postopke učenja petja  vrtcu in osnovni šoli s posebnim poudarkom na oblikovanju pevskega programa. Študijsko gradivo, ki ga bodo udeleženci delavnice prejeli na izobraževanju bo uporabno pri delu z otroki v vrtcu in osnovni šoli.
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino