CVŽU UP PEF: Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja«.
____________________________________________________

Izvajalci: izr. prof. dr. Dejan Hozjan; doc. dr. Martina Mejak; Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred.
Ciljna skupina: vzgojno-izobraževalni zavodi
Termin: četrtek (16.00 - 20.00), petek (16.00 - 20.00) in sobota (8.00 - 12.00) v marcu in aprilu 2021
Trajanje: 50 ur
Lokacija: izvedba na daljavo preko ZOOM-a
Cena na udeleženca: 290,00 EUR z DDV
Št. min udeležencev: 30                               
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU  
Prijava: cvzu@pef.upr.si
____________________________________________________

Opis: Priprava na strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja je namenjena kandidatom za strokovni izpit za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, in sicer:

- pripravnikom na področju vzgoje in izobraževanja in

- kandidatom, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli, dijaških domovih in ljudskih univerzah.

Priprava na strokovni izpit se bo izvedela v naslednjem obsegu:

1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev Evropske unije in predpisi s področja človekovih pravic - 20 ur;

2. slovenski knjižni jezik - 20 ur;

3.  predpisi s področja vzgoje in izobraževanja (ZOFVI in področna šolska zakonodaja) - 10 ur.

Kandidati dobijo  vso potrebno aktualno literaturo in nasvete za uspešno opravljanje strokovnega izpita.
Več o strokovnem izpitu za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: https://www.gov.si/teme/strokovni-izpit-za-strokovne-delavce-v-vzgoji-in-izobrazevanju/
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino