CVŽU UP PEF: Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF izvaja različna izobraževanja. V letošnjem letu smo, v Katalog ponudbe CVŽU UP PEF za študijsko leto 2020/21, vključili tudi izobraževanje »Vpliv starševske vpletenosti v izobraževanje otrok na sodelovanje med šolo in starši«.
____________________________________________________

Izvajalci: Martina Kovačič Kuzmić, viš. pred.; prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Ciljna skupina: učitelji in strokovni delavci v OŠ
Termin: 10. 3. 2021 ob 17. uri                                                             
Trajanje: 2 pedagoški uri
Lokacija: na sedežu UP PEF ali preko ZOOM-a
Cena: brez kotizacije
Št. maks udeležencev: 50
Elektronska prijava: https://cutt.ly/bgj5EKU
Prijava: cvzu@pef.upr.si
____________________________________________________

Opis: Vsakdanje izkušnje vse bolj pritrjujejo domnevi, da je za uspešen vzgojno-izobraževalni proces bistvenega pomena partnersko sodelovanje staršev in šole. Kot pravi Epstein (2001) še ni dolgo nazaj, ko je bila ločnica med vzgojno-izobraževalnimi dolžnostmi staršev in učiteljev povsem jasna. Starši so bili odgovorni za vzgojo otrok doma, učitelji pa so bili zadolženi za njihovo izobraževanje v šoli. Danes je slika drugačna.
Tekom predavanja se bomo še posebej osredotočili na vprašanje, ali lahko starševsko vključevanje dojemamo tudi kot dejavnik socialne diferenciacije otrok. Hkrati bomo v razpravo vključili tudi vidik spoštovanja načel enakosti in pravičnosti v šoli, ki sta zapisana tudi v Beli knjige vzgoje in izobraževanja.
Starševsko vpletenost v izobraževanje otrok bomo tako osvetlili iz treh vidikov – pedagoškega, pravnega in kot potencialnega dejavnika neenakosti. Poleg izsledkov različnih raziskav, bomo v razpravo vključili tudi praktične primere, pravne okvire in relevantno sodno prakso na tem področju.
______________________________________________________

Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2020/2021: https://www.pef.upr.si/organiziranost_fakultete/centri/center_za_vsezivljenjsko_ucenje/predstavitev/

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino