programi profesionalnega usposabljanja


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) predstavljajo vez med visokošolskimi učitelji UP PEF in pedagoškimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Programi so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.

____________________________________________________________________________

V študijskem letu 2018/2019 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja naslednja programa:

 

Ime programaObdobje izvedbe (predvideno)Število ur izvedbeKoordinator programaSofinancirana in nesofinancirana vrednost v eur
Pouk družboslovja in naravoslovja s pomočjo interaktivnih učnih pripomočkov izdelanih v programskem paketu Moodle

29.-30. 10. 2018 in

18.-19. 1. 2018

16izr. prof. dr. Stanko Pelc
Inovativni pristopi pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu3. 3. 20188doc. dr. Iztok Retar
Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili - medpodročno povezovanje

1. 10. 2018 - 30. 11. 2018 in 1. 3. 2019 - 30. 4. 2019

20doc. dr. Barbara Baloh, Petra Furlan, asist., Giuliana Jelovčan, pred., Bojana Kralj, pred.
Izzivi ocenjevanja znanja tujega jezika pri najmlajših22. 11. 20188Mateja Todorovski, asist.
Izzivi razvoja (pred)opismenjevalnih zmožnosti v tujem jeziku12. 2. 20198Mateja Todorovski, asist.
Metode učenja in izvajanja pesmiob spremljavi različnih glasbil na osnovi glasbenih elementov (ritem, melodija, harmonija, barva) v glasbeno pedagoški praksi1. 11. 2018 - 30. 11. 20188doc. dr. Ivan Lešnik
Ocenjevanje otroških likovnih del10. 11. 2018 - 17. 11. 201816dr. Eda Birsa, pred.


NAVODILA ZA PRIJAVO NA PPU:

 

Strokovne delavce morajo na PPU prijaviti ravnatelji vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer so zaposleni, in sicer preko spletne aplikacije KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/2019.

Katalog z vsemi objavljenimi programi je dostopen na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx.

Bistvena novost prenovljene aplikacije je uvedba izključno elektronske prijave. Aplikacija deluje v vseh brskalnikih in je dostopna vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Namenjena je prijavljanju in odjavljanju strokovnih delavcev v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so objavljeni katalogu.

Postopek prijave preko spletne aplikacije KATIS:

1. strokovnega delavca na izbrano izobraževanje prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s strani ministrstva)

ali

2. strokovni delavec se prijavi sam, in sicer tako, da mu ravnatelj dodeli geslo (v rubriki »Udeleženci« s klikom na gumb »Zgeneriraj geslo«; geslo bo poslano na elektronski naslov, ki je naveden v podatkih o udeležencu) ali na e-naslov katis.mizs@gov.si strokovni delavec pošlje prošnjo za dodelitev gesla za vstop v spletno aplikacijo KATIS.

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino