predstavitev


Katalog ponudbe CVŽU UP PEF 2021/2022

Ideja o ustanovitvi Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) izhaja iz potrebe prepoznavnosti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, in potrebe po širitvi znanja visokošolskih učiteljev. Zavedamo se dejstva, da visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti pokrivajo raznovrstna znanstvena področja, in lahko s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.

Predstavitev centra

Osnovna dejavnost CVŽU UP PEF je sukscesivno razvijanje in organiziranje neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo. S storitvami CVŽU UP PEF želimo preseči posedovanje sodobnih spoznanj le strokovni javnosti in se približati otrokom, mladostnikom, zaposlenim, brezposelnim in starostnikom.V želji, da bi se lahko čim bolj približali potrebam raznolike ciljne populacije, bomo izvajali naslednje dejavnosti:

 • »ABC« fakulteta
  »ABC fakulteta« je namenjena učencem in dijakom. Učenci in dijaki bodo skupaj z visokošolskimi učitelji na zabaven in zanimiv način iskali odgovore na vsa vprašanja, ki se jim pojavljajo, pa nanje sami ne najdejo odgovora. V okviru ABC delavnic se organizira tudi delavnice za študente.
   
 • »Modra« fakulteta
  Z »Modro« fakulteto želimo nagovoriti starostnike, da se nam pridružijo in kvaliteto svojega življenja izboljšajo s pridobivanjem novih znanj in spretnosti s področja zdravja, umetnosti, računalništva itd.
   
 • Programi profesionalnega usposabljanja
  Programi so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.
   
 • Predavanja, delavnice in seminarji
  S predavanji, delavnicami in seminarji odpiramo fakultetni prostor različnim ciljnim skupinam (mladim, staršem, zaposlenim) ter jih nagovoriti z raznolikimi učnimi vsebinami.
   
 • Svetovanje za izobraževanje
  Svetovanje za izobraževanje je namenjeno vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri izbiri  študijskih ali izobraževalnih programov, ki se izvajajo na UP PEF.
   
 • Alumni klub UP PEF
  Alumni klub UP PEF je primarno stičišče diplomantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev UP PEF. V okviru Alumni UP PEF bodo organizirani družabni in strokovni dogodki, ki odpirajo možnost srečanja uspešnih posameznikov, pridobivanja novega znanja in novih poznanstev.
Predstojnik CVŽU UP PEFizr. prof. dr. Dejan Hozjan
Tel. št. 031/634-017
E-poštacvzu@pef.upr.si
Facebookwww.facebook.com/cvzuuppef

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino