inštitut

Inštitut za edukacijske vede

V okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske vede z Raziskovalno skupino za edukacijske vede. Vsi visokošolski učitelji in sodelavci so vključeni v raziskovalno delo v okviru UP PEF ali pa v okviru drugih slovenskih raziskovalnih institucij.

Področji raziskovanja inštituta po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti ARRS sta:

- 5.00.00 (družboslovne vede) in
- 6.00.00 (humanistične vede).
 
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?opt=1⟨=slv&id=2957

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino