Disciplinska komisija

Člani Disciplinske komisije UP PEF so:

  • prof. dr. Amalija Žakelj – predsednica,
  • doc. dr. Eda Birsa, – namestnica predsednice,
  • dr. Barbara Horvat, viš. pred. – članica,
  • doc. dr. Tadeja Volmut – namestnica članice,
  • Jurij Kočevar – član študent,
  • Gašper Gole – namestnik člana študenta.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Martina Kovačič Kuzmić, mag. prav.

Disciplinska komisija fakultete ima predsednika in dva člana ter enako število namestnikov. 

Predsednika in enega člana ter njuna namestnika imenuje senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev zaposlenih na univerzi, ki opravljajo delo na fakulteti, člana iz vrst študentov fakultete in njegovega namestnika pa imenuje senat fakultete na predlog študentskega sveta fakultete. 

Mandat članov komisije traja dve leti. 

Naloge disciplinske komisije so določne v pravilniku, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov na Univerzi na Primorskem.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino