Komisija za založništvo in tisk

Člani Komisije za založništvo in tisk Senata UP PEF so: 

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Tina Kadunec, samostojna strokovna delavka za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje.

Komisija za založništvo in tisk skrbi za pripravo, izdajo in distribucijo učbenikov, skript in drugega študijskega gradiva ter drugih avtorskih del, ki jih izdaja fakulteta. 

Komisijo sestavlja pet članov, ki jih na predlog dekana imenuje senat za dobo dveh let in so lahko ponovno imenovani. Komisijo vodi predsednik, ki ga komisija na prvi seji določi izmed svojih članov.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino