Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Člani Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja Senata UP PEF so: 

Odločbe komisije pripravlja pooblaščena oseba za formalno presojo vlog na UP PEF Kristjan Hrvatin.

Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je pristojna za vsebinsko presojo vlog kandidatov, ki so imetniki tuje listine o izobraževanju, in želijo nadaljevati izobraževanje na študijskih programih UP PEF. 

Vsebinska presoja vlog, s katero se preverja umeščenost tujega izobraževanja v državi izvora in se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vpis na študijske programe UP PEF, zajema predvsem:

  • preučitev sistema šolanja;
  • preučitev predmetnika in izobraževalnega programa;
  • učne dosežke kandidata;
  • trajanje izobraževanja;
  • pogoje za vpis v izobraževalni program;
  • pravice, ki izhajajo iz izobraževanja;
  • druge okoliščine, pomembne za presojo vloge.

Komisija opravi vsebinsko presojo vlog kandidatov za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na podlagi zaključene formalne presoje vlog, za katere je na UP PEF pooblaščen Kristjan Hrvatin. Po opravljeni vsebinski presoji komisija iz oblikuje poročilo o presoji in ga posreduje dekanji UP PEF prof. Mari Cotič, ki s sklepom odloči o priznavanju izobraževanja kandidata za namen nadaljevanja izobraževanja na UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino