dislocirane enote

UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost poleg na sedežu fakultete v Kopru tudi na naslednjih dislociranih enotah.

 

Dislocirana enota UP PEF

Naslov

Ljutomer

Prešernova cesta 34, Ljutomer

Murska Sobota

Slomškova ulica 33, Murska Sobota

Nova Gorica

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica

Novo mesto

Šegova ulica 112, Novo mesto

Ptuj

Mestni trg 2, Ptuj

Slovenske Konjice

Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Škofja Loka

Podlubnik 1a, Škofja Loka

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino