osebna izkaznica

Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta

Cankarjeva 5
6000 Koper
Slovenija
 

Vodstvo

Telefonske številke:
Centrala: (05) 663 12 60
Številka faksa: (05) 663 12 68

Referat za študente:
- (05) 663 12 76 - dodiplomski študijski programi - redni študij
- (05) 663 12 70 - dodiplomski študijski programi - izredni študij
- (05) 663 12 71 - podiplomski študijski programi - redni in izredni študij 

Interne telefonske stevilke
Uradne ure in urniki

Spletna stran:  www.pef.upr.si
Splošna elektronska naslova: info@pef.upr.si, referat@pef.upr.si
Facebook: www.facebook.com/uppef
Instagram: www.instagram.com/uppef


Drugi podatki:  
    

Matična številka: 1810014003
ID za DDV: SI 71633065

Podračun pri UJP Koper: 01100-6000005940
IBAN: SI56 01100-6000005940
SWIFT, BIC KODA: BSLJSI2X

Vložna številka: 1/06488/03 pri Okrožnem sodišču v Kopru
Srg: 2003/01175

ERASMUS KODA: SI KOPER 03   

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino