priznanja in nagrade

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na 24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22. redni seji 6. novembra 2009 in 38. redni seji 1. aprila 2011 fakulteta podeljuje: 
 

  • Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • "Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.

Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete  Univerze na Primorskem« prejme upokojeni visokošolski učitelj za pomemben prispevek k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« prejme posameznik za pomemben prispevek k razvoju fakultete oziroma za zasluge pri reševanju gmotnih in drugih problemov fakultete, če je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju fakultete, dosegel vidne dosežke na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju, ali prispeval h krepitvi ugleda ali k izboljšanju materialnih možnosti fakultete.  

"Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete  Univerze na Primorskem" prejme mladi visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec fakultete za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.  

"Študentsko nagrado Pedagoške fakultete niverze na Primorskem "prejme študent za izjemne dosežke pri študiju, raziskovalnem ali umetniškem delu. Nagrado lahko prejme študent za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela ali za izredni prispevek k razvoju fakultete ali dosežene nadpovprečne rezultate na študijskem ali obštudijskem področju. 

"Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem" prejmejo fizične in pravne osebe, ki so s svojimi sredstvi (donacije, sponzorska sredstva itd.) ali z delom pomembno prispevale k materialnemu razvoju fakultete ali k usposabljanju njenih sodelavcev.


Kronološki pregled vseh prejemnikov priznanj UP PEF: 

ZA LETO 2016
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: izr. prof. dr. Mirko Slosar

Svečana listina mlademu visokošolskemu sodelavcu: Marina Volk

Posebne zahvale UP PEF: doc. dr. Sonja Čotar Konrad, doc. dr. Barbara Baloh, doc. dr. Janez Drobnič, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, doc. dr. Barbara Kopačin, doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, izr. prof. dr. Stanko Pelc, doc. dr. Tina Štemberger, Karmen Drljić, Maja Rojc.

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo:  Sara Bolko, dr. Moira Cavaion, Mateja Gregorčič, dr. Sanela Mešinovič, Kristina Murovec, Tina Skrt, Nikole Sternad, Tjaša Šušmelj Palčič, Nevenka Vesel, Petra Volarič, Nastasija Tetičkovič

ZA LETO 2015
Častni profesor UP PEF: prof. dr. Torsten Fischer

Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: prof. dr. Marjan Blažič

Posebne zahvale UP PEF: prof. dr. Mitja Krajnčan, doc. dr. Silva Bratož, doc. dr. Alenka Kocbek, Mojca Žefran, Vladimir Batista, doc. dr. Barbara Kopačin, Bojana Kralj, Lara Krmac.

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Daša Bokal, Boštjan Bonin, Anja Colja, Blaž Finžgar, Polona Grča, Branka Huč, Kristina Klecin, Marjetka Lekše, Nastja Leskovec, Lidija Liberšar, Klavdija Mikuš in Tadeja Volmut.

Študentska nagrada UP PEF za nadpovprečne dosežke na umetniškem področju: Tanja Mikulič
 

ZA LETO 2014
Posebne zahvale UP PEF:  doc. dr. Aksinja Kermauner, doc. dr. Sonja Rutar in Suzana Đurić.

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Mojca Antončič, Barbara Drenik, Keli Gorela, Verica Janeva, Mišo Krog, Suzana Kuzma in Karin Mezgec.

 
ZA LETO 2013
Posebne zahvale UP PEF:  doc. Jelena Sitar Cvetko, prof. dr. Mirko Slosar, Tina Kadunec, Ines Ugrin Filipič

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Katja Bell, Lara Bobič, Sandra Kadum-Bošnjak, Jerneja Keber, Urška Kompara, Breda Krajnc, Nina Krmac, Jurij Marussig, Nataša Tucelj, Armin Vidmar in Andrej Žibert.


ZA LETO 2012
Posebne zahvale UP PEF: dr. Sonja Rutar, viš. pred., izr. prof. dr. Tatjana Vonta, Tatjana Kostov, Študentski svet UP PEF v mandatnem obdobju 2011/2012

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Anita Brčaninović, Melania Hrvatin, Mateja Košuta, Martina Merljak, Vesna Oder, Tea Omahen, Kristina Rebec, Anica Toplak, Anja Valenčić 


ZA LETO 2011
Častni senator UP PEF: prof. dr. Rado Pišot  

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Tanja Jerina, Bojana Kobe, Mateja Nevreden, Kristina Repič  

Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Sara Conestabo  

Zlata plaketa UP PEF: Tanja Marsič  

Dodatno posebno priznanje UP PEF: izr. prof. dr. Bogdana Borota, izr. prof. dr. Majda Cenčič, doc. dr. Darjo Felda, izr. prof. dr. Dejan Hozjan, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, doc. dr. Božidar Opara, doc. dr. Sonja Starc  


ZA LETO 2010
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Matej Grahor, Zdenka Tadeško, Monika Traven, Carolina Visintin, Sabina Višček  


ZA LETO 2009
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Andreja Gulič, Tamara Jurić, Valentina Kobal, Etien Počkaj  


ZA LETO 2008
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Leonora Drgan, Tanja Ipavec, Romina Rakar, Iris Valantič  


ZA LETO 2007
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Mojca Črnologar, Andreja Likar, Andreja Sinjur, Tina Vičič  


ZA LETO 2006
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: doc. dr. Božidar Opara
  
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Maja Bahor, Kristina Černoša, Marija Hočevar, Danijela Horvat  

Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Radovan Trifković  

Zlata plaketa UP PEF: Orijana Gregorič  


ZA LETO 2005
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: doc. dr. Miroslava Cenčič  

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Mojca Bordon, Tatjana Leskovec, Jasna Pustoslemšek  

 Zlata plaketa UP PEF: Osnovna Šola Pinka Tomažiča Koper  


ZA LETO 2004
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: profesor Vlado Rotar

Častni senator UP PEF: izr. prof. dr. Lucija Čok  

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Maja Rogelja  

Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Matejka Tomazin  

Zlata plaketa UP PEF: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino