priznanja in nagrade

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004, in spremenil na 24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22. redni seji 6. novembra 2009 in 38. redni seji 1. aprila 2011 fakulteta podeljuje: 
 

  • Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Svečana listina strokovnemu delavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.

Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete  Univerze na Primorskem« prejme upokojeni visokošolski učitelj za pomemben prispevek k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« prejme posameznik za pomemben prispevek k razvoju fakultete oziroma za zasluge pri reševanju gmotnih in drugih problemov fakultete, če je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju fakultete, dosegel vidne dosežke na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju, ali prispeval h krepitvi ugleda ali k izboljšanju materialnih možnosti fakultete.  

"Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete  Univerze na Primorskem" prejme mladi visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec fakultete za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.  

"Študentsko nagrado Pedagoške fakultete niverze na Primorskem "prejme študent za izjemne dosežke pri študiju, raziskovalnem ali umetniškem delu. Nagrado lahko prejme študent za izredne dosežke pri pripravi zaključnega dela ali za izredni prispevek k razvoju fakultete ali dosežene nadpovprečne rezultate na študijskem ali obštudijskem področju. 

"Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem" prejmejo fizične in pravne osebe, ki so s svojimi sredstvi (donacije, sponzorska sredstva itd.) ali z delom pomembno prispevale k materialnemu razvoju fakultete ali k usposabljanju njenih sodelavcev.

"Svečano listino strokovnemu delavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem" za izjemno strokovno delo in predanost fakulteti ali za druge vrste pomembnih prispevkov k razvoju fakultete na različnih področjih dela.


Kronološki pregled vseh prejemnikov priznanj UP PEF
__________________________________________________________________________

ZA LETO 2018
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: prof. dr. Boris Kožuh.
Svečana listina mlademu visokošolskemu sodelavcu UP PEF: dr. Nina Krmac.
Študetnsko priznanje UP PEF za izjemne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti: Lovrenc Habe.
Posebni zahvali UP PEF za strokovno delo: Bojana Berginc, Kristjan Hrvatin

Posebna zahvala UP PEF za promocijo slovenskega jezika in književnosti ter kulture in krepitev prepoznavnosti fakultete: doc. dr. Barbara Baloh, dr. Martina Mejak, izr. prof. dr. Sonja Starc, doc. dr. Vladka Tucovič, doc. dr. Barbara Zorman.

Posebna zahvala UP PEF za ustanovitev delovanje študentskega gledališča PEF teatra: Matija Jenko, Matic Ahčin, Matja Arh, Brigita Bukovec, Andraž Corn, Tamara Crnjac, Eva Gabrijelčič, Manca Grom, Lovrenc Habe, Ajda Hiti, Maja Humski, Eneja Jerman, Veronika Pipan, Ksenija Kosmač, Matic Lozinšek, Natalija Novak, Teja Perčič, Kristina Pirc, Iva Poljsak, Maruša Praček, Nejc Pustovrh, Petra Rančov, Neža Ravnikar, Nika Rozman, Krista Sedej, Miha Štilec.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Andreja Brezovec, Neža Stubelj, Janika Škrl, Teja Boncelj Teraž, Katja Koprivc, Nika Gabrijelčič, Vanja Krapež, Kristina Klecin, Špela Virag, Nastja Cotič.
 

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2017

Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič.
Zlata plaketa UP PEF: prof. dr. Majda Cencič.
Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju UP PEF: doc. dr. Tomaž Grušovnik.

Posebne zahvale UP PEF: Andreja Sopič, Lovrenc Habe, Eva Jedrlinič Peloz, Matija Jenko, Jurij Kočevar, Veronika Pipan, Maruša Praček, Manca Selan, doc. dr. Barbara Baloh, Karmen Drljić, mag. Mojca Kekuš Kleva, Andreja Sopič, izr. prof. dr. Silva Bratož, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, dr. Nastja Cotič, Damjan Delač, doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić, Petra Furlan, izr. prof. dr. Nives Kovač, doc. dr. Janja Plazar, doc. dr. Aksinja Kermauner.

Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Blaž Finžgar, Keli Gorela, Veronika Kos, dr. Mateja Marovič, Karin Ota, Marina Paljk, Sanja Prosen, Maja Rejc, Špela Starič, dr. Marina Volk.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2016
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: izr. prof. dr. Mirko Slosar.
Svečana listina mlademu visokošolskemu sodelavcu: Marina Volk.

Posebne zahvale UP PEF: doc. dr. Sonja Čotar Konrad, doc. dr. Barbara Baloh, doc. dr. Janez Drobnič, doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday, doc. dr. Barbara Kopačin, doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, izr. prof. dr. Stanko Pelc, doc. dr. Tina Štemberger, Karmen Drljić, Maja Rojc.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo:  Sara Bolko, dr. Moira Cavaion, Mateja Gregorčič, dr. Sanela Mešinovič, Kristina Murovec, Tina Skrt, Nikole Sternad, Tjaša Šušmelj Palčič, Nevenka Vesel, Petra Volarič, Nastasija Tetičkovič.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2015
Častni profesor UP PEF: prof. dr. Torsten Fischer.
Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: prof. dr. Marjan Blažič.

Posebne zahvale UP PEF:
prof. dr. Mitja Krajnčan, doc. dr. Silva Bratož, doc. dr. Alenka Kocbek, Mojca Žefran, Vladimir Batista, doc. dr. Barbara Kopačin, Bojana Kralj, Lara Krmac.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo:
Daša Bokal, Boštjan Bonin, Anja Colja, Blaž Finžgar, Polona Grča, Branka Huč, Kristina Klecin, Marjetka Lekše, Nastja Leskovec, Lidija Liberšar, Klavdija Mikuš in Tadeja Volmut.

Študentska nagrada UP PEF za nadpovprečne dosežke na umetniškem področju:
Tanja Mikulič.

__________________________________________________________________________ 

ZA LETO 2014
Posebne zahvale UP PEF:  doc. dr. Aksinja Kermauner, doc. dr. Sonja Rutar in Suzana Đurić.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Mojca Antončič, Barbara Drenik, Keli Gorela, Verica Janeva, Mišo Krog, Suzana Kuzma in Karin Mezgec.

 __________________________________________________________________________

ZA LETO 2013
Posebne zahvale UP PEF:  doc. Jelena Sitar Cvetko, prof. dr. Mirko Slosar, Tina Kadunec, Ines Ugrin Filipič.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Katja Bell, Lara Bobič, Sandra Kadum-Bošnjak, Jerneja Keber, Urška Kompara, Breda Krajnc, Nina Krmac, Jurij Marussig, Nataša Tucelj, Armin Vidmar in Andrej Žibert.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2012
Posebne zahvale UP PEF: dr. Sonja Rutar, viš. pred., izr. prof. dr. Tatjana Vonta, Tatjana Kostov, Študentski svet UP PEF v mandatnem obdobju 2011/2012.

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Anita Brčaninović, Melania Hrvatin, Mateja Košuta, Martina Merljak, Vesna Oder, Tea Omahen, Kristina Rebec, Anica Toplak, Anja Valenčić .

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2011

Častni senator UP PEF: prof. dr. Rado Pišot.
Zlata plaketa UP PEF: Tanja Marsič.
Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Sara Conestabo.
Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Tanja Jerina, Bojana Kobe, Mateja Nevreden, Kristina Repič.

Dodatna posebna priznanja UP PEF: izr. prof. dr. Bogdana Borota, izr. prof. dr. Majda Cenčič, doc. dr. Darjo Felda, izr. prof. dr. Dejan Hozjan, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, doc. dr. Božidar Opara, doc. dr. Sonja Starc.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2010

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Matej Grahor, Zdenka Tadeško, Monika Traven, Carolina Visintin, Sabina Višček.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2009

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Andreja Gulič, Tamara Jurić, Valentina Kobal, Etien Počkaj.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2008

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Leonora Drgan, Tanja Ipavec, Romina Rakar, Iris Valantič.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2007

Študentskenagrade UP PEF za zaključno delo: Mojca Črnologar, Andreja Likar, Andreja Sinjur, Tina Vičič.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2006

Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: doc. dr. Božidar Opara.
Zlata plaketa UP PEF: Orijana Gregorič.
Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Radovan Trifković.
Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Maja Bahor, Kristina Černoša, Marija Hočevar, Danijela Horvat.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2005

Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: doc. dr. Miroslava Cenčič.
Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Mojca Bordon, Tatjana Leskovec, Jasna Pustoslemšek.
Zlata plaketa UP PEF: Osnovna Šola Pinka Tomažiča Koper.

__________________________________________________________________________

ZA LETO 2004

Zaslužni visokošolski učitelj UP PEF: profesor Vlado Rotar.
Častni senator UP PEF: izr. prof. dr. Lucija Čok.
Študentska nagrada UP PEF za zaključno delo: Maja Rogelja.
Študentska nagrada UP PEF za obštudijsko dejavnost: Matejka Tomazin.
Zlata plaketa UP PEF: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino