programi dela in poročila o delu

 

Letni program dela UP PEF za leto 2021: 

 
Letno poročilo UP PEF za leto 2020:

 

Letni program dela UP PEF za leto 2020: 

 
Letno poročilo UP PEF za leto 2019:

 
Letni progam dela UP PEF za leto 2019:

Letno poročilo UP PEF za leto 2018:

Letni program dela UP PEF za leto 2018:

Letno poročilo UP PEF za leto 2017:

Letni program dela UP PEF za leto 2017:

Letno poročilo UP PEF za leto 2016:


Letni program dela UP PEF za leto 2016:

Letno poročilo UP PEF za leto 2015:

Letni program dela UP PEF za leto 2015:

 Letno poročilo UP PEF za leto 2014:

Letni program dela UP PEF za leto 2014: 

Letno poročilo UP PEF za leto 2013:

Letni program dela UP PEF za leto 2013: 


Letno poročilo UP PEF za leto 2012:


Letni program dela UP PEF za leto 2012:


Letno poročilo  UP PEF za leto 2011:


Letni program dela za leto 2011:


Letno poročilo UP PEF za leto 2010:

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino