strokovni sodelavci

2011081608410832

A

mag. Alenka Andrejašič

Strokovni naslov: prof. zgod. in soc.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študijske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 63

Pisarna: Služba za izobraževanje - II. nadstropje

B

Nadine Baruca

Strokovni naslov: dipl. ekon.

Strokovna delavka nadomešča vodjo referata.


Delovno mesto: Vodja področja/enote
Področje dela: Študentske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 73

Pisarna: Referat za študente – pritličje

Bojana Berginc

Strokovni naslov: mag. menedž. vseživlj. izobr.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študentske zadeve – Tehnični pregledi zaključnih del in postopki zaključka študija

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 54

Ana Borota Šraj

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 83

Pisarna: Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje – II. nadstropje

C

Tina Cotič

Strokovni naslov: univ. dipl. inž. arh.

Delavka opravlja dela v okviru Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF.


Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Tržne dejavnosti

Elektronski naslov:

Pisarna: Služba za tržne dejavnosti - založba v III. nadstropju

Č

Eva Červar Bizjak

Strokovni naslov: dipl. ekon.

Delavka je na porodniškem dopustu oz. dopustu za nego in varstvo otroka.


Delovno mesto: Vodja področja/enote
Področje dela: Študentske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 73

Pisarna: Referat za študente – pritličje

Suzana Đurić

Delovno mesto: Strokovni delavec
Področje dela: Splošne zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 59

Pisarna: Tajništvo fakultete – I. nadstropje

F

Stelio Felda

Delovno mesto: Tehnični delavec
Področje dela: Splošne zadeve - računalniška podpora

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 84

Nataša Filistun

Strokovni naslov: univ. dipl. geog. in bib.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Knjižnica

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 610 20 05

Pisarna: Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF - pritličje UP FM

G

Orijana Gregorič

Strokovni naslov: dipl. posl. adm.

Delovno mesto: Vodja področja/enote
Področje dela: Splošne zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 75

Pisarna: Pisarna Službe za splošne zadeve - II. nadstropje

Lučka Gregorič Bolje

Strokovni naslov: dipl. upr. ved (UN)

Delovno mesto: Vodja področja/enote
Področje dela: Študijske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 86

Pisarna: Služba za izobraževanje - II. nadstropje

H

Kristjan Hrvatin

Strokovni naslov: univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študijske zadeve in praksa

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 61 17 685

Pisarna: Služba za izobraževanje - II. nadstropje

J

Nina Janjić

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 69

Pisarna: Tajništvo fakultete – I. nadstropje

Violeta Jovičić

Strokovni naslov: univ. dipl. inž. tehnol. prom.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 70

Pisarna: Referat za študente – pritličje

K

Tina Kadunec

Strokovni naslov: univ. dipl. ekon.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 67

Pisarna: Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje – II. nadstropje

Ramiz Kamenčić

Delovno mesto: Tehnični delavec
Področje dela: Splošne zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 83

Pisarna: Recepcija

Martina Kovačič Kuzmić

Strokovni naslov: mag. prav.

* Delavka je na materinskem oz. starševskem dopustu.


Delovno mesto: Pomočnik dekana
Področje dela: Splošne in pravne zadeve

Elektronski naslov:

Pisarna: Tajništvo fakultete – I. nadstropje

Lara Krmac

Strokovni naslov: mag. posl. ved

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Kadrovske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 611 76 88

Pisarna: Služba za kadrovske zadeve – II. nadstropje

L

Tina Lekan Kraševec

Strokovni naslov: univ. dipl. nov.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Knjižnica

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 610 20 05

M

Tanja Marsič

Strokovni naslov: univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Tajnik fakultete

Elektronski naslov:

Pisarna: Tajništvo fakultete – I. nadstropje

Remza Mašinović

P

Andreja Perčič

Strokovni naslov: univ. dipl. upr. org. in mag. ded. tur.

Delavka opravlja dela povezana s promocijo fakultete in organizacijo dogodkov.


Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Splošne zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 57

več

manj

Funkcije in članstva v organih in delovnih telesih UP PEF:
član Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF

mag. Marijana Pregarac

Strokovni naslov: univ. dipl. ekon.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 62

Pisarna: Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje – II. nadstropje

R

Maja Rojc

Strokovni naslov: dipl. ekon.

Delavka je na porodniškem dopustu oz. dopustu za nego in varstvo otroka.


Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študentske zadeve - dodiplomski izredni študij

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 73

Pisarna: Referat za študente – pritličje

več

manj


Druge dejavnosti:


T

dr. Vladka Tucovič Sturman

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Knjižnica

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 610 20 05

Pisarna: Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF - pritličje UP FM

U

Ines Ugrin Filipič

Strokovni naslov: dipl. ekon.

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Finančno-računovodske zadeve

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 61

Pisarna: Finančno-računovodska služba – II. nadstropje

V

Nuša Vatovec

Strokovni naslov: univ. dipl. prav.

Delavka opravlja dela v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.


Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Tržne dejavnosti

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 56

Lea Viler

Delovno mesto: Samostojni strokovni delavec
Področje dela: Študentske zadeve - dodiplomski redni študij

Elektronski naslov:
Telefonska številka: 05 663 12 76

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino