drugi projekti

PAI – Študijski program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe


Datum začetka: 01.01.2006

Rok za oddajo: 15.09.2007

Povzetek:

banner-eu-ess-mvzt

Št. pogodbe  3211-06-000066

Področje: Izobraževanje učiteljev

Program: Študijski program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe

Aktivnosti/rezultati:

Cilj projekta je bil, oblikovati vzorec posodobljenih učnih načrtov pri različnih predmetih za program izobraževanja učiteljev v sodelovanju z učitelji iz različnih šol in upoštevaje njihove didaktične izkušnje.

Trajanje projekta: 2006 - 2007

Sredstva: 14.800,00 EUR

Vključeni partnerji: : Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper  Partnerji v projektu: Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, UP Visoka šola za zdravstvo Izola, UP Fakulteta za humanistične študije Koper, Srednja ekonomsko poslovna šola Koper, Šolski center Postojna Srednja šola, Srednja zdravstvena šola Izola, Zveza ljudskih univerz Slovenije, Gimnazija Koper, Šolski center Nova Gorica – Gimnazija, Osnovna šola Antona Ukmarja.

 

                                       

 

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino