drugi projekti

Partnerstvo fakultet in šol v letih 2004 in 2005 (Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci)


Datum začetka: 01.01.2004

Rok za oddajo: 15.09.2005

Povzetek:

banner logo strukturni skladi + eu zastava

Št. pogodbe  3311-04-297004/02

V projektu smo razvili aktivno partnerstvo med fakulteto in vzgojno izobraževalnimi zavodi, ki  zagotavlja kakovostno začetno in nadaljevalno praktično usposabljanje diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, podpira razvoj sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter zagotavlja pretok novega znanja v prakso in skupno raziskovanje pedagoške prakse.

Izdelali smo:

model učne prakse kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, model sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo, modela izpopolnjevanja oziroma stalnega strokovnega izpopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, model skupnih raziskav pedagoške prakse in neposredni uporabi rezultatov.

Rezultate so sodelujoči partnerji predstavili na mednarodni konferenci in v znanstveni monografiji Razvijanje partnerstva med fakulteto, šolami in vrtci.

Projekt delno sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino