drugi projekti

Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007 - Model III – Zagotavljanje profesionalnega razvoja učitelja / vzgojitelja, podprtega z IKT


Datum začetka: 01.01.2006

Rok za oddajo: 15.09.2007

Povzetek:

banner logo strukturni skladi + eu zastava

Št. pogodbe: 3311-06-297015

Področje: Posodabljanje didaktičnih modelov v praksi 

Program: Razvijanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

Aktivnosti/rezultati:

  • Partnersko oblikovanje in izvedba modela učne prakse kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;
  • Oblikovanje in izvedba modela sistematičnega uvajanja pripravnikov in začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno izobraževalno delo;
  • Partnersko oblikovanje in izvedba modela stalnega strokovnega spopolnjevanja kot oblike vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju:
  • Oblikovanje in izvedba skupnih raziskav pedagoške prakse ter neposredne uporabe rezultatov;

Trajanje projekta: 2006 – 2007 

Sredstva: 63.836,90 EUR 

Vključeni partnerji:

  • Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper 
  • Partnerji v projektu: 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtci in šole)

V okviru projekta je nastala še znanstvena monografija Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja  in strokovni monografija Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu – posodobitveni program

 

 

 

 

 


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino